Over ons

In 2014 is de Diabeteskamer opgericht. Internisten spelen een belangrijke rol in de behandeling van diabetes mellitus. Daarom dienen zij vertegenwoordigd te worden in belangrijke discussies en besluitvorming. Nadat de kerngroep Diabetes jarenlang onder de NIV en NVDO als officieus adviesorgaan functioneerde, was er sterke behoefte om een legitiem orgaan op te richten.

Sinds 2014 vertegenwoordigt de diabeteskamer daarom in deze hoedanigheid de internisten in bestuurlijke overleggen met huisartsen, kinderartsen, zorgverzekeraars, zorginstituut nederland (ZIN) de Nederlandse Diabetes Federatie en Diabetes Vereniging Nederland. Ook functioneert de diabeteskamer als adviesorgaan voor de NIV bij alle diabetes gerelateerde vragen. Daarnaast onderneemt de Diabeteskamer initiatieven voor betere registratie van zorg en het dynamisch toetsen van richtlijnen in de 2e en 3e lijn. Hiermee wordt transparantie vergroot, geeft het ruimte voor meer personaliseren van behandeling, met als uiteindelijk doel verdere verbetering van de zorg.  

De Diabeteskamer maakt deel uit van de NVDO en onderhoudt sterke banden met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en Nederlandse Vereniging voor Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)