Aanhoudend tekort diabetesmedicijn Ozempic en Victoza: respons Diabeteskamer

Nieuws

25/01/2024

De aanhoudende tekorten aan GLP-1-receptoragonisten, waaronder semaglutide, hebben ernstige gevolgen voor veel mensen met diabetes type 2 en zijn een grote zorg. De situatie veroorzaakt aanzienlijke stress en onzekerheid voor de getroffenen en in gevallen waarin geen andere alternatieven geschikt zijn, worden mensen overgezet op insuline – hetgeen een uitdaging kan zijn voor de mensen met diabetes en extra tijd vereist van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om mensen te ondersteunen bij het gebruik ervan.

De Diabeteskamer wil de obesitas- en diabetesbehandelaren nogmaals met klem oproepen om:

  1. GLP1-receptor agonisten enkel in te zetten conform indicaties zoals verwoord in vigerende Nederlandse richtlijnen, zodat de mensen met de grootste voordelen hiervan profiteren. Ozempic is enkel geregistreerd voor mensen met diabetes type 2.
  2. Beperk het instellen van nieuwe patiënten op Semaglutide (Ozempic) totdat de levering is verbeterd. Dit duurt in ieder geval tot het eerste kwartaal van 2024. Zet het middel vooral in bij mensen met diabetes type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten indien SGLT2-remmers niet kunnen worden ingezet. Verder ter voorkoming van insulinetherapie en/of intensivering van het insulineschema.
  3. Stel geen nieuwe patiënten in op Liraglutide (Victoza) totdat de levering is verbeterd. Om de productie van Ozempic te verhogen, heeft de fabrikant besloten de levering van Victoza tijdelijk te verminderen. Dit duurt in ieder geval tot het tweede kwartaal van 2024.
  4. Voor mensen met diabetes type 2, waarbij een GLP1-receptoragonist gepast is volgens de vigerende Nederlandse richtlijnen kan oraal semaglutide (Rybelsus) overwogen worden. Ook kan omzetting naar een ander subcutaan GLP1 receptoragonist worden overwogen, maar op basis van de berichtgeving van de EMA (shortage entry (europa.eu)) en de eerder verstuurde brief van Lilly Nederland lijkt ook dit middel niet in grote(re) hoeveelheden beschikbaar te zijn.)

 

Klik hier voor de DHPC Ozempic Victoza