Nieuwe inzichten in sterfte onder patiënten met diabetes mellitus

Nieuws

19/12/2023

Diabetes mellitus is één van de 10 belangrijkste doodsoorzaken. De Nederlandse diabetesregistratie DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) toont aan dat de mortaliteit 67,7 sterfgevallen per 10.000 persoonsjaren (PY) bedraagt bij patiënten met type 1 diabetes en 324,2 sterfgevallen per 10.000 PY bij type 2.

Roken en nierfalen

Daarmee is de sterfte onder Nederlandse patiënten met diabetes is hoog. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken is aan de hand van 5-jaars data uit DPARD gekeken naar de sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte. Maligniteit blijkt de belangrijkste oorzaak van niet-cardiovasculair overlijden. Roken en nierfalen werden in verband gebracht met sterfte door alle oorzaken.

Ook bleek uit de data dat de sterftecijfers onder diabetespatiënten tijdens de influenza-epidemie in 2018 en de COVID-epidemie hoger waren dan in de algehele Nederlandse populatie.

Vrijwel landelijke dekking DPARD

Vijf jaar na oprichting van DPARD nemen 64 (88%) van alle medische centra deel die in Nederland diabeteszorg verlenen. In totaal zijn op dit moment 75.514 patiënten geïncludeerd in DPARD. Door de vrijwel landelijke dekking, waarbij patiënten gedurende hun behandeling voor diabetes over de tijd vervolgd worden, kan DPARD inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde diabeteszorg.

Met behulp van de landelijke diabetesregistratie kunnen gegronde uitspraken worden gedaan over ontwikkelingen binnen de diabeteszorg, met als uiteindelijk doel de beste zorg voor elke diabetespatiënt.