Welkom op de website van de Diabeteskamer!

Nieuws

29/11/2023

Welkom op de website van de Diabeteskamer. Via deze website willen we alle internisten die zich bezighouden met diabeteszorg nog beter op de hoogte houden van onze activiteiten. De Diabeteskamer houdt zich onder andere bezig met de volgende dossiers/zaken:

Ronde tafel

De Diabeteskamer vertegenwoordigt internisten in Nederland aan de ronde tafel in de dossiers dia daar besproken worden, zoals bijvoorbeeld vergoeding van nieuwe medicatie en hulpmiddelen.

Richtlijnen en protocollen

De Diabeteskamer beoordeelt, initieert en coördineert protocollen ten aanzien van diabeteszorg in samenspraak met de NIV, NVE en NVIVG.

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes)

Met de DPARD registratie wordt de intramurale diabeteszorg in Nederland inzichtelijker voor alle stakeholders, met als uiteindelijk doel om de kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren.